Round table at the Tweede Kamer on unconventional monetary policy measures

Start date
End date

De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft besloten een
rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp het ECB-beleid. Doel van het rondetafelgesprek: meer inzicht in de monetaire politiek van de ECB, inclusief het huidige opkoopprogramma en de beleidsopties die nog overwogen worden.

Deelvragen zijn:

  • Valt het opkoopprogramma binnen het mandaat van de ECB?
  • Wat zijn de risico’s van het opkoopbeleid?
  • Wat zijn de risico’s indien de ECB geen opkoopbeleid zou voeren?
  • Hoe zit de exit eruit?

Agenda / deelnemers

Het rondetafelgesprek zal in drie blokken plaatsvinden. Per blok zitten de genodigden en de leden van
de commissie Financiën aan de vergadertafel. U bent uiteraard van harte uitgenodigd het gehele
rondetafelgesprek bij te wonen.

Blok 1 (10.00 - 11.00 uur)
Klaas Knot, president DNB

Blok 2 (11.00 - 12.00 uur)
Dirk Bezemer, Rijksuniversiteit Groningen
Arnoud Boot, Universiteit van Amsterdam
Sylvester Eijffinger, Tilburg University
Casper van Ewijk, Tilburg University / Netspar

Blok 3 (12.00 - 13.00 uur)
Fabian Amtenbrink, Erasmus School of Law / Erasmus University Rotterdam
Peter Borgdorff, PFZW
Gerard Riemen, Pensioenfederatie
Vertegenwoordiger bancaire sector (naam nog niet bekend)